Välkommen till vår skola!

FlerA språk...fler möjligheter

Grundskola Åk 1-6

Gott arbetsklimat, goda skolresultat och god sammanhållning eleverna emellan kombinerat med välutbildade, professionella och engagerade lärare kännetecknar undervisningen på vårt låg-och mellanstadium.

Lärarna, inklusive lärarna i förskoleklass och fritidshem, är organiserade i 2 olika arbetslag som träffas minst 1 gång i veckan (F-3 arbetslag och 4-arbetslag). För att aktivt och medvetet påverka och stimulera elevernas nyfikenhet och kunskapstörst, tar de hjälp av våra specialpedagoger, assistenter och modersmålslärare.

Kontinuerlig uppföljning av elevernas kunskapsutveckling sker med olika metoder (tester, prov, utvecklingssamtal, åtgärdsprogram, extra anpassningar) och vi alltid ser fram emot de nationella prov i åk 3 och 6 som ska ge en rättvis bedömning av elevernas kunskapsnivåer. Skolgången på skolan kulminerar bl a med betygsättning i åk 6.


Elever i åk 1-3 har utökat antal undervisningstimmar för modersmålsundervisning.

Följ oss

042 125 125 eller Yassine: 072 715 15 16

info@vasalundsskolan.se

Vasalundsskolan, Bror Engkvists gata 31, 254 59 Helsingborg

info.fsk@vasalundsskolan.se

Vasalunds Förskola, Laholmsgatan 1,

252 51 Helsingborg

Förskola: 042 18 18 10

2020 @ Vasalundsskolan