Välkommen till vår skola!

FlerA språk...fler möjligheter

Fritids

Precis som förskoleklasser och övriga skolformer, följer fritidshemsverksamheten delar av den nya läroplanen, dvs den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer. Verksamheten på fritidshem styrs av en noggrann planering som leds av en av skolans första lärare.


Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår av läroplanen. Undervisningen i fritidshemmet ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid genom att ta sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter. Elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans stimuleras. Viktiga inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande med olika estetiska uttrycksformer samt utforskande arbetssätt.

Följ oss

042 125 125 eller Yassine: 072 715 15 16

info@vasalundsskolan.se

Vasalundsskolan, Bror Engkvists gata 31, 254 59 Helsingborg

info.fsk@vasalundsskolan.se

Vasalunds Förskola, Laholmsgatan 1,

252 51 Helsingborg

Förskola: 042 18 18 10

2020 @ Vasalundsskolan